TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRS 0000121592
POMÓŻ  PRZEDSZKOLU  I  SZKOLE  TWOICH DZIECI
PRZEKAŻ  1%  PODATKU  ZA  POŚREDNICTWEM TSPS  WYBRANEJ  PLACÓWCE  OŚWIATOWEJ

Szanowni Państwo!

  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest społeczną
instytucją pozarządową  o statusie organizacji pożytku
publicznego. Działa na rzecz oświaty od 20 ponad lat. Zdobywane
środki finansowe i rzeczowe przeznacza wyłącznie na poprawę
materialnych warunków funkcjonowania placówek oświatowych
w regionie i pomoc uczniom.
Nasze przedsięwzięcia służące przedszkolom, szkołom i
młodzieży mogą być skutecznie wspierane i powiększane o
dobrowolne wpłaty Państwa stanowiące odpis 1% od rocznego
podatku.  Pozyskane w ten sposób pieniądze w całości 
przekazujemy na   ustawowe i statutowe  zadania pożytku
publicznego realizowane w placówkach oświatowych. Zgodnie z
życzeniem ofiarodawców pomoc  kierujemy do konkretnie
wskazanej szkoły  lub przedszkola.
Liczymy na zrozumienie potrzeb oświaty, życzliwy odruch
serca  oraz Państwa decyzję, która pozwoli uznać, że łączy nas
wspólna troska o przyszłość naszych dzieci i jak najlepsze dla
nich warunki edukacyjne.

W imieniu przyszłych beneficjentów i własnym
ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Zarząd Regionalny
                                                                                          TSPS

                                  

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  KRS  0000121592
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE

UL.Jęczmienna 10
87-100 Toruń
Tel/Fax 56 622-37-85


www.edukacja.torun.com.pl

E-MAIL: tsps@edukacja.torun.com.pl
W części ,,J''  pitu w pozycji ,,Cel szczegółowy '' wpisz nazwę placówki oświatowej i jej adres, a TSPS przekaże odpis z Twojego podatku dla tej placówki.

KRS 0000121592
www.edukacja.torun.com.pl    
tel/fax 56-622-37-85, 56-622-55-15   
tsps@edukacja.torun.com.pl   
Program PITy TaxMachine 2016/2017 - kliknij aby pobrać